Banner

Mycena tubarioides

Mycena tubarioides - cheilocystidia
O-280666

 

Back to Mycena tubarioides main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2015