Banner

Roridomyces roridus

Roridomyces roridus
1. pileipellis. 2. cheilocystidia. 3. spores. 4. stipitipellis.

 

Back to Roridomyces roridus main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2023