Banner

Mycena epipterygia

Mycena epipterygia - cheilocystidia

 

Back to Mycena epipterygia main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2023