Banner

Mycena epipterygia var. epipterygia

© JJ. Wuillbaut

Back to Mycena epipterygia main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2023