Banner

Mycena epipterygia var. epipterygia

A. Aronsen 2006

Back to Mycena epipterygia main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2023