Banner

Atheniella adonis

Cheilocystidia

Hyphae of the pileipellis

---------------------------------------

Atheniella adonis
NORWAY, HORDALAND, ULVIK, Finse, Finsefetene 23.08.1981
Oligotrophic willow scrub, leg. G. Gulden, O-F-302516

 

Back to Atheniella adonis main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2023